လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ"

m
Protected "မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ" ([မႄးထတ်း=ၶႂၢင်းပၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း] (indefinite) [ၶၢႆႉ=ၶႂၢင်းပၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း] (indefinite))
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Infobox military person |name = မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ |image = Senior General...")
 
m (Protected "မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ" ([မႄးထတ်း=ၶႂၢင်းပၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း] (indefinite) [ၶၢႆႉ=ၶႂၢင်းပၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း] (indefinite)))