မိူင်းမၢၼ်ႈ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
mNo edit summary
No edit summary
| ၸႄႈလူင် = [[ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ဝဵင်း|ၼေႇပျီႇတေႃႇ]]
| ဝဵင်းယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ = [[တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်း|တႃႈၵုင်ႈ]]
| ၸႄႈမိူင်းယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ = [[ရှမ်းပြည်နယ်|ရှမ်းပြည်နယ်မိူင်းတႆး]]
| ဢေႇရိယႃႇ = ၆၇၆,၅၇၈ km² (၂၆၁,၂⁠၂၇ sq mi)
| ၸၼ်ႉဢေႇရိယႃႇ = ၄၀
==ၽိုၼ်ဢိင်==
{{Reflist}}
 
== ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ==
{{Sisterlinks|Myanmar|display=မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ}}
; လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
* [http://www.president-office.gov.mm/ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း]
* [http://www.ministryofinformation.gov.mm/ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ]
* [http://www.mofa.gov.mm/ ႁွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼွၵ်ႈ]
; ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
* [http://burmese.mizzima.com/ ၶၢဝ်ႇမိတ်ႉၸိမ]
* [http://www.burmalibrary.org/ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈမျၢၼ်ႇမႃႇဢွၼ်ႇလၢႆး]
* [http://www.mewashingtondc.com/ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းဢႃႇမေႇရိၵ မျၢၼ်ႇမႃႇ]
* [http://rangoon.usembassy.gov/ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ]
* [http://www.worldstatesmen.org/Myanmar.htm ၸဝ်ႈပၢႆးမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ - မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ]
 
{{ဢွင်ႈတီႈၼႃႈလိၼ်
|Centre = {{MYA}}
|North = {{IND}} {{CHN}}
|Northeast = {{CHN}}
|East = {{LAO}}
|Southeast = {{THA}}
|South = {{THA}}<br>ပၢင်ႇလၢႆႇၵပ်ႉပလီႇ
|Southwest = ပၢင်ႇလၢႆႇၵပ်ႉပလီႇ
|West = {{IND}}<br>{{BGD}}<br>ပၢင်ႇလၢႆႇၵူတ်ႉပိင်းၵလႃး
|Northwest = {{IND}}
}}
 
[[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:မိူင်းမၢၼ်ႈ]]
[[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:မိူင်းၼႂ်းဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ|မၢၼ်ႈ]]