ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Sandbox: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
m (Bot: Automatically cleaned)
Tag: Replaced
No edit summary
Tag: Reverted
<!-- တေဢမ်ႇလႆႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ လိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ! -->{{ၶႅၼ်းတေႃႈယႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ လိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ}}
<!--* လုၵ်ႉတီႈ Sandbox ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးသေ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ! *
* ၶႅၼ်းတေႃႈ ဢဝ်တွၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ဝႆႉၼင်ႇၼႆၵူၺ်းၶႃႈ။ *
* ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉပၼ်ယူႇၶၢဝ်းမၢၼ်ႇယဝ်ႉ။ *
* ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၸၢမ်းတူၺ်း လွင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉမႄးထတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းယူႇၶႃႈ။
* ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-->
* ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-->