ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 22: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
m (Saimawnkham ၶၢႆႉယဝ်ႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ 22 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ တေႃႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 22: Updating Naming)
No edit summary
'''22ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ22''' ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵရီႇၵေႃႉရီးယႅၼ်းဝႃႈ တႄႇတီႈ 2101 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ဝၼ်း တေၢႆထိုင် 2200 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 31 ဝၼ်းယဝ်ႉ။
 
==ပၢႆးၸၢင်ႈ ၸိူဝ်းလၢမ်းဝႆႉတူၺ်း==
==ၽိုၼ်ဢိင်==
{{Reflist}}
{{ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ}}
{{ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ}}
{{Stub}}
[[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ]]
[[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:22ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ22]]