လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 13"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
m (Saimawnkham ၶၢႆႉယဝ်ႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ 13 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ တေႃႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 13: Updating Naming)
 
[[Image:East-Hem 1200ad.jpg|thumb|300px|ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ယူႇရေးသျႃး မိူဝ်ႈ ဢေႇတီႇ 1200]]
 
'''13ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ13''' ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵျူႇလီႇယႅၼ်ဝႃႈ တႄႇတီႈ 1201 တေႃႇ 1300 ယဝ်ႉ။ ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇမုၼ်ႇၵူဝ်ႇၼႆႉ လုၵ်ႉဢဝ် ဢေးသျႃးဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် ပွတ်းၵၢင်ယူးရူပ်ႉယဝ်ႉ။
 
==ၽိုၼ်ဢိင်==
{{Reflist}}
{{ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ}}
{{ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ}}
{{Stub}}
[[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ]]
[[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:13ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ13]]