လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 11"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "Image:East-Hem 1025ad.jpg|thumb|300px|လႅၼ်လိၼ်ပၢႆးမိူင်း ပွတ်းဢွ...")
 
[[Image:East-Hem 1025ad.jpg|thumb|300px|လႅၼ်လိၼ်ပၢႆးမိူင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႇၽႃႇ မိူင်ႈပွတ်းၸဝ်ႉ 11ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ11]]
[[Image:East-Hem 1100ad.jpg|thumb|300px|လႅၼ်လိၼ်ပၢႆးမိူင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႇၽႃႇ မိူဝ်ႈ 11ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ11 သုတ်းသဵင်ႈ]]
 
'''11ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ11'''ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၵျူႇလီႇယႅၼ်ႇဝႃႈ တႄႇတီႈ 1001 တေႃႇ 1100 ယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီထူၼ်ႈသွင် တီႈ [[2 ႁူဝ်ႁဵင်ပီ]]ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 11ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီၼႆႉ11ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢၼ် ၶုၼ်ရႁၢၼ်းပူၵ်ႉၶဝ် ႁူမ်ႇငမ်းယဝ်ႉ။ တီႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း ၶိူဝ်းႁိူၼ်းသွင်ႇ လႄႈ တီႈမိူင်းဢိတ်ႉသလၢမ်းမိတ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း ပၢႆးသၢႆႊပဵၼ် ၶၢဝ်းသီၶမ်းယဝ်ႉ။
 
==ၽိုၼ်ဢိင်==
{{ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ}}
{{Stub}}
[[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ]]
[[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:11ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ11]]