မိူင်းမၢၼ်ႈ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

Reverted good faith edits by Tzai Zawm Loa Murng (talk). (TW)
No edit summary
Tags: မႄးထတ်းၼႂ်းမူဝ်ႇပၢႆး မႄးထတ်းမူဝ်ႇပၢႆးဢႅပ်ႉ Android app edit
(Reverted good faith edits by Tzai Zawm Loa Murng (talk). (TW))
Tag: Undo
{{Infobox country
| ၸိုဝ်ႈမိူင်းဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈ = မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႊမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်ၸိုင်ႈမျႅၼ်ႇမႃႇၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ
| ၸိုဝ်ႈတႄႉတႄႉ = Republic of the Union of Myanmar
| ႁၢင်ႊ_ၸွမ်ပိဝ်ႁၢင်ႈ_ၸွမ်ပိဝ် = Flag of Myanmar.svg
| ႁၢင်ႊ_မိၵ်ႈမၢႆႁၢင်ႈ_မိၵ်ႈမၢႆ = State seal of Myanmar.svg
| ၶေႃႈၶၼ်ပၢၵ်ႇၸိုင်ႈမိူင်း =
| ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸိုင်ႈမိူင်း =
| ၵႂၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်း = <small>[[ကမ္ဘာမကျေ|ကမ္ဘာမကျေ]]</small><br /><br /><center>[[File:U.S. Navy Band - Kaba Ma Kyei.oga]]</center>
| ႁၢင်ႊ_ဢွင်ႈတီႈႁၢင်ႈ_ဢွင်ႈတီႈ = Location Burma (Myanmar) ASEAN.svg
|map_caption = {{Map caption |location_color=green |region=[[ASEAN|ASEAN]] |region_color=dark grey |legend=Location Burma (Myanmar) ASEAN.svg}}
|image_map2 = Myanmar - Location Map (2013) - MMR - UNOCHA.svg
| ၸေႊလူင်ၸႄႈလူင် = [[ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ဝဵင်း|ၼေႇပျီႇတေႃႇ]]
| ဝဵင်းယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ = [[တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်း|တႃႈၵုင်ႈ]]
| ၸေႊမိူင်းယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၸႄႈမိူင်းယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ = [[ရှမ်းပြည်နယ်|ရှမ်းပြည်နယ်]]
| ဢေႇရိယႃႇ = ၆၇၆,၅၇၈ km² (၂၆၁,၂⁠၂၇ sq mi)
| ၸၼ်ႉဢေႇရိယႃႇ = ၄၀
|ethnic_groups =
{{Unbulleted list
| ၆၈% [[ၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ|မၢၼ်ႈ]]
| ၆၈% [[ၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႊ|မၢၼ်ႊ]]
| ၉% [[ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး|တႆး]]
| ၇% [[ၵူၼ်းၶိူဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ|ယၢင်းၽိူၵ်ႇ]]
| ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း =[[ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ|တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ]]
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၁) = [[ပၢၼ်ပူးၵမ်ႇ|မိူင်းပူးၵမ်ႇ]]
| ပီႊ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၁)= ၁၀၄၄-၁၂၈၇
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၂) = မိူင်းဢွၼ်ႇဢိတ်း
| ပီႊ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၂) = ၁၂၈၇-၁၅၃၁
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၃) = [[ပၢင်တွင်ႇငူႇ|မိူင်းတွင်ႇငူႇ]]
| ပီႊ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၃) = ၁၅၃၁-၁၇၅၂
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၄) = [[ပၢၼ်ၵူင်းပွင်ႇ|မိူင်းၵူင်းပွင်ႇ]]
| ပီႊ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၄) = ၁၇၅၂-၁၈⁠၈၅
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၅) = [[ပၢၼ်ၶူဝ်းလၼီႇ|ပၢၼ်ၶူဝ်းလၼီႇ]]
| ပီႊ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၅) = ၁၈⁠၈၆-၁၉၄၈
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၆) = လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ
| ပီႊ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၆) = ၁၉၄၈ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၄
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၇) = သိမ်းဢၢမ်းၼၢၵ်ႈ
| ပီႊ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၇) = ၁၉၆၂
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၈) = လၵ်းမိူင်း(၂၀၀၈)
| ပီႊ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၈) = ၂၀၁၁-တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်
| GDP_PPP = ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇ ၃၃၄.၈၅၆ ပီႇလီႇယႅၼ်ႇ<ref name=imf2>{{Cite web |url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=64&pr1.y=6&c=518&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=|title=Burma (Myanmar) |work=World Economic Outlook Database |publisher=International Monetary Fund}}</ref>
|GDP_PPP_year = 2017
| HDI_ၸၼ်ႉ = 145
| drives_on = မိုဝ်းၶႂႃ
| ငဝ်ႈငုၼ်းယေးငိုၼ်း = [[ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ|ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ]]
| ငိုၼ်း = [[ငိုၼ်းမၢၼ်ႊငိုၼ်းမၢၼ်ႈ|ၵျၢပ်ႈ]] (MMK "K")
| မွၵ်ႇမၢႆတွင်း = မွၵ်ႇ - [[ပိတောက်|ပိတောက်]]<ref name="">{{Cite web |url=http://www.aseansec.org/18203.htm |title=ASEAN National Flowers |accessdate=၂၀၀၈-၀၇-၁၇ |work=ASEAN |publisher= |date=၂၀⁠၀၆ |language=အင်္ဂလိပ်}}</ref>၊ သစ်ပင် - [[ကျွန်း(အပင်)|ကျွန်း]]
| ISO 3166-1 = MM
| calling_code = +၉၅
}}
'''မိူင်းမၢၼ်ႊ'''ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈၶဝ်ႈၶႂၢင်ႇတြႃးမၼ်း ႁိၵ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ မိူင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမျႅၼ်ႇမႃႇၸွမ်ၸိုင်ႈမျၢၼ်ႇမႃႇ ၼႆသေ ၼႂ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢေးသျႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူင်း ဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ မၢႆသွင်ယဝ်ႉ။ <ref> Political and Cultural Geography of Southeast Asia </ref> မိူဝ်ႈပီ 1948 လိူၼ်ၵျၼ်ႇၼိဝ်းဝရီႇ 4 ဝၼ်း လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ တမ်ႈတီႈ ဢဵင်းၵလဵတ်ႈသေ ႁိၵ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မျႅၼ်ႇမႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ပီႊပီ 19741947 လိူၼ်ၵျၼ်ႇၼိဝ်းဝရီႇ 4 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ သူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မျႅၼ်ႇမႃႇၼႆလႄႈသင်၊မျၢၼ်ႇမႃႇၼႆလႄႈသင်၊ ပီႊပီ 1988 လိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပိူဝ်ႇ 23 ဝၼ်း ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႊပဵၼ်ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈမျႅၼ်ႇမႃႇလႄႈသင်၊မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈမျၢၼ်ႇမႃႇလႄႈသင်၊ ပီႊပီ 1989 လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 18 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မျႅၼ်ႇမႃႇၵွၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။မျၢၼ်ႇမႃႇၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ မူႇၸုမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁွင်ႉဝႃႈ မျၢၼ်ႇမႃႇသေ သိုပ်ႇႁွင်ႉဝႃႈ ၿိူဝ်းမႃး Burma ၼႆၵူၺ်း။ ဢဝ်ၸွမ်းၼင်ႇ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဢုပတေႇ 2008 သေ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈပီ 2010 လိူၼ်ဢေႇပိူဝ်ႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႊၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁွင်ႉဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႊၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မျႅၼ်ႇမႃႇယဝ်ႉ။မျၢၼ်ႇမႃႇယဝ်ႉ။ ဢဝ်ၸွမ်းၼင်ႇ ဢဝ်ၸွမ်းၼင်ႇ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဢုပတေႇ 2008 ၼၼ်ႉသေ ၶိတုင်းၵေႃႈ ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႊၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပၢၼ်ၵွင်ႇၸီႇမုၼ်းလႅင်း ၵတ်းယဵၼ်သႃႇယႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ <ref> အလံတော်သစ် လွှင့်တင်တဲ့ အခမ်းအနားတွေလုပ် (ဘီ⁠ဘီစီ)</ref>
 
== ဢွင်ႈတီႈ ==