လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Bots"

m
ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{botnav}} {{shortcut|WP:B|WP:BOT|WP:BOTS|WP:ROBOT}} {{notice| တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈတုၵ်းယ...")
 
m
{{notice|
တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း [[m:bot|bot]] flag ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းတီႈ [[WP:RBA|ၼႃႈလိၵ်ႈ လဝ်ႈတၢင်ႇ ၶေႃႈၶႂၢင်းပၼ်]]ၼၼ်ႉလႄႈ။ ဝီႇၶီႇဢၼ်ၼၼႆႉ ၸႂ်ႉ[[m:bot policy|ပိူင်ၵၢၼ်လၵ်းၸဵင်ပွတ်ႉ]]သေၵေႃႈ ႁပ်ႉပၼ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် [[m:bot policy#Global bots|global ပွတ်ႉ]]လႄႈ [[m:bot policy#Automatic approval|ပွတ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ် ပွႆႇၶႂၢင်းဝႆႉပၼ် ႁင်းမၼ်း]]ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ပွတ်ႉတၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈလဝ်ႈတၢင်ႇ သုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉ။<br/><br/>
Requests for the [[m:bot|bot]] flag should be made on the [[WP:RBA|request page]]. This wiki uses the [[m:bot policy|standard bot policy]], and allows [[m:bot policy#Global bots|global bots]] and [[m:bot policy#Automatic approval|automatic approval of certain types of bots]]. Other bots should apply, and then [[m:Steward requests/Bot status|request access]] from a steward if there is no objection.}}
 
'''ပွတ်ႉ''' (တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ "[[robot]]" ၼၼ်ႉလူင်းပဵၼ်မႃး) ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းၶူင်သၢင်ႈဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် လွင်ႈမူၼ်ႉမႄး လွင်ႈၵုမ်းထိင်းႁင်းၵူၺ်း ၵႃႈတီႈ [[Special:Statistics|{{NUMBEROFPAGES}}]] ၼႃႈလိၵ်ႈတင်းၼမ် ၵႃႈတီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၼၼ်ႉလႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇႁင်းမၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ မၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်မႄးထတ်းလႆႈ ၽႂ်းၽႂ်းသေတႃႉ ပေႃးဝႃႈ ဢဝ်ၸႂ်ႉၽိတ်းၵႂႃႇၼႆ ၸၢင်ႈပၼ်လွင်ႈယႃႉၵဝ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈၸင်ႇလႆႈ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ [[Wikipedia:Bot policy|ပိူင်ၵၢၼ် လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပွတ်ႉ]]ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။