လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "<noinclude> {{pp-vandalism|small=yes}} {{for|ၵူႈမိုဝ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ လွင်ႈ...")
 
</noinclude>
<includeonly>: ''</includeonly>ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ [[wmf:Resolution:Licensing policy|ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပိူင်ၵၢၼ် မႂ်ၶႂၢင်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း (23 မၢတ်ႉ 2007)]] သေ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼင်ႇ '''ပိူင်ၵၢၼ် သုၼ်ႇၵၢင်းလွတ်ႈ''' ('''Exemption Doctrine Policy''') တွၼ်ႈတႃႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးယဝ်ႉ။<includeonly>''</includeonly>
 
 
 
==ၽိုၼ်ဢိင်ဢၢင်ႈ==
{{Reflist}}
<noinclude>
 
[[Category:ပိူင်ၵၢၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽိင်ႈပိူင် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး]]
[[Category:လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး]]
</noinclude>