လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Sandbox"

test
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "<!-- တေဢမ်ႇလႆႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ လိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ! -->{{ၶႅၼ်...")
 
(test)
* ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၸၢမ်းတူၺ်း လွင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉမႄးထတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းယူႇၶႃႈ။
* ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-->
Hello testing