လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:FAQ"

 
===တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး?===
:တွၼ်ႈတႃႇၶေႃႈမုၼ်းတီႈၵႂၢင်ႈမၼ်း တူၺ်းတီႈ [[Wikipedia:Contact us]] ၼႆႈၶႃႈလႄႈ။
 
==ၶေႃႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိူင်ၽႃႇသႃႇတႆး==