လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:FAQ"

:ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈလႆႈၶႃႈ။ ပေႃးမွတ်ႇပႅတ်ႈဢၶွင်ႉၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆ ဢၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ တႅမ်ႈမႃးဝႆႉတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈၵႂႃႇသဵင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈ [[Wikipedia:Changing username|လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈ]]လႆႈယူႇႇၶႃႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး တီႈပွတ်းၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဝႆႉပၼ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ {{tlc|db-user}} ၼႆႉသေၵေႃႈ မွတ်ႇပႅတ်ႈလႆႈယူႇ။ [[:en:Wikipedia:Right to vanish|Right to vanish]] ၼႆႉၵေႃႈၸၢင်ႈလူတူၺ်းယူႇၶႃႈ။
 
===<span id="CITE"></span>တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢိင်ဢဝ်တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး?===
:တွၼ်ႈတႃႇၶေႃႈမုၼ်းတီႈၵႂၢင်ႈမၼ်း လူတူၺ်းလႆႈ တီႈ [[Wikipedia:Citing Wikipedia]] ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ။
 
===ၽူႈလႂ်ၽႂ် တႅမ်ႈမူႇလိၵ်ႈ တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး===
===လုၵ်ႉတီႈၶႃႈသေ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈပိုင်ႈဢိင်လႆႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ လွင်ႈတၢင်းတၢင်ႇၸိူဝ်း?===