ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:FAQ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

:ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇတူၺ်းႁဵင်းလိၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈလိၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးမႃးၼၼ်ႉသေ တီႈၼႂ်းလွၵ်းလႅင် ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ်သုတ်းတီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေၼႄဝႆႉဝႃႈၽႂ်မွတ်ႇပႅတ်ႈ (ၼင်ႇ "ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း (တွၼ်ႈဢုပ်ႇ၊ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ)")ၼၼ်ႉလႄႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ (ဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈၵိူင်းသေၼႄ) တေလႆႈႁၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်မၼ်းပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼႆၸိုင် ၵႂႃႇၼဵၵ်းတီႈႁဵင်းၵွင်ႉ "တွၼ်ႈဢုပ်ႇ"ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးမၼ်းသေ တွင်ႈထၢမ်လႆႈယူႇ
 
===<span id="NAME"></span>တေႁဵတ်းႁိုဝ် လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈ မူႇလိၵ်ႈၼိုင်ႈႁူဝ်?===
:ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေ"ၶၢႆႉ"ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈၼႃႈၼႆ ၸႂ်ႉၼဵၼ် [[Help:Moving a page|ၶၢႆႉ]] (ဢၼ်မီး ၽၢႆႇၶႂႃႇ "မူၼ်ႉမႄး") ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၶၢႆႉလႆႈၸိူင်ႉၼႆၼၼ်ႉ ဢၶွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ တေလႆႈမီးသၢႆငၢႆ [[WP:AUTOCONFIRMED|ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းဝႆႉ ႁဝ်းတူဝ်]]ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပွင်ႇမၼ်းတႄႉ တေလႆႈမီးဢႃႇယုတီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း သီႇဝၼ်းလႄႈ တေလႆႈမီးလွင်ႈမႄးထတ်း တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း သိပ်းပွၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းဝႆႉ ႁင်းတူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၶၢႆႉဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၶၢႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇ[[WP:PROTECT|ႁႄႉၵင်ႈ]]ၼႆၸိုင် ၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း [[Wikipedia:Requested moves]]ဢၼ်ၼႆႉၶႃႈလႄႈ။
 
===တွၼ်ႈတႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈဢၶွင်ႉၶႃႈ/တွၼ်ႈတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢၶွင်ၶႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်?===
===တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢိင်ဢဝ်တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး?===