ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
No edit summary
'''ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ''' ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ တီႈ [[ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း| ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း]] Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။
 
[[File:Camellia japonica natural.jpg|thumb|ဂျပန်ပြည်၏ဇန်နဝါရီလအမှတ်တံဆိပ်သည်မၢႆႁၢင်ႈ လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ မိူင်းၵျပၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ် [[တရုပ်ဖယောင်းပန်းမွၵ်ႇလူင်ႇလႅင်]]]]
 
== ဝၼ်းပွႆး ==