လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဢွင်ႇပႅတ်ႇပိူင်"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
 
==ၽိုၼ်ဢိင်==
{{Reflist}}
 
* ၼႃႈလိၵ်ႈ (႖႙)၊ တြႃးပုတ်ႉထႃႉၽႃႇသႃႇ (ၸၼ်ႉ ႁႃႈ၊ႁူၵ်း၊ ၸဵတ်း)<br>
* ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ သာသနာဝန်ကြီးဌာန၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားတော် (အထက်အဆင့် ရှမ်းဘာသာ)
 
[[Category:!Main category]]
[[Category:ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ]]