လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "တိူင်း ဝႃႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
No edit summary
|pushpin_label_position = bottom
|pushpin_map = မိူင်းမၢၼ်ႊ
|pushpin_map_caption = ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
|image_skyline =
|image_flag = Flag of the Wa Special Region 2.png
|map_caption =
|subdivision_type = မိူင်း
|subdivision_name = [[မိူင်းမၢၼ်ႊFile:Flag of Myanmar.svg|25px]] [[မိူင်းမၢၼ်ႊ|မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ]]
|subdivision_type1 = [[ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ|ၸႄႈမိူင်း]]
|subdivision_name1 = [[File:Flag of the Shan State.svgpng|25px]] [[မိူင်းတႆး|ၸႄႈမိူင်းတႆး]]
|subdivision_type2 = [[ၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ|ၸႄႈဝဵင်း]]
|subdivision_name2 = ႘
|subdivision_type3 = [[ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ|ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ]]
|population_footnotes =
|population_blank1_title = Ethnicities
|population_blank2 = [[Buddhismထေရဝႃတ|Buddhismပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ]]
|population_blank2_title = ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ်
|population_density_km2 = auto
|leader_title =
|elevation_ft =
|timezone = [[လၵ်းၸဵင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ|MST]]
|timezone = [[လၵ်းၸဵင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမျႅၼ်ႇမႃႇ|MST]]
|utc_offset = +6.30
|website =
 
{{ၸႄႈမိူင်းတႆး}}
{{ၸႄႈမိူင်းလႄႈၸႄႈတိူင်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ}}
[[Category:!Main category]]
{{Shan-geo-stub}}
[[Category:ၸႄႈတွၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး]]
[[Category:တိူင်း ဝႃႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ]]