လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "တိူင်း ဝႃႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ"

(Created page with " တိူင်း ဝႃႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၼႆႉ မၼ်းမီးဝႆႉယူႇ တီႈတွၼ်ႈပွတ်းဢွ...")
 
 
ဢိင်ၼိူဝ် (ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) အရ ပုဒ်မ ၅၆။(ဂ))သေလႄႈ ဢဝ်ၸေႈဝဵင်း ႁူၵ်းၸေႈဝဵင်း ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် တိူင်း ဝႃႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ၼႆယဝ်ႉ။
 
 
 
==ၸေႈဝဵင်း==
 
# [[ဝဵင်းပၢင်ဝၢဝ်း| ၸေႈဝ​ဵင်းပၢင်ဝၢဝ်း]]
[[ဝဵင်းပၢင်ဝၢႆ| ၸေႈဝ​ဵင်းပၢင်ဝၢႆ]]
# [[မိူင်း​မႂ်ႇ၊ ဝဵင်း| ၸေႈဝဵင်းမိူင်း​မႂ်ႇ]]
[[မိူင်းမေႃး၊ ဝဵင်း| ၸေႈဝဵင်းမိူင်းမေႃး]]
# [[ဝဵင်းၼႃးၽၢၼ်း| ၸေႈဝဵင်းၼႃးၽၢၼ်း]]
# [[ဝဵင်းပၢင်သၢင်း| ၸေႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း]]
# [[ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ| ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ႇပၢင်ႇ]]
# [[ဝဵင်းမၢၵ်ႇမင်ႉ| ၸေႈဝဵင်းမၢၵ်ႇမင်ႉ]]
[[ဝဵင်းမၢၵ်ႇမၼ်ႉ| ၸေႈဝဵင်းမၢၵ်ႇမၼ်ႉ]]
 
[[Categroy:Wp/shn]]