Uploads by Jan Myšák

ၼႃႈလိၵ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၼႄပၼ် ၾၢႆႇ ၸိူဝ်းလူတ်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉ တင်းသဵင်ႈ။

သဵၼ်ႈမၢႆၾၢႆႇ
ဝၼ်းထီႉ ၸိုဝ်ႈ ႁၢင်ႈလဵၵ်ႉ သႅၼ်း ၶေႃႈသပ်းလႅင်း
No results