2001 : ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ • ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ • မၢတ်ႉၶျ် • ဢေႇပရႄႇ • မေႇ • ၵျုၼ်ႇ • ၵျူႇလၢႆႇ • ဢေႃးၵၢတ်ႉ • သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ • ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ • ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ


(1) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(2) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(3) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(4) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(5) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(6) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(7) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(8) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(9) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(10) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(11) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(12) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(13) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(14) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(15) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(16) ဝၼ်းမႄးထတ်း

  • "3G" ကွန်ဝၼ်းတွင် ပထမဆုံး စကားပြောဆိုနိုင်သည့် ဖုန်းဆက်သွယ်မှုကို ဗြိတိသျှနိုင်ငံမှ ကွန်ဝၼ်းကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သော "Vodafone" မှ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။


(17) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(18) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(19) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(20) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(21) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(22) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(23) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(24) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(25) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(26) ဝၼ်းမႄးထတ်း

5

(27) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(28) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(29) ဝၼ်းမႄးထတ်း


(30) ဝၼ်းမႄးထတ်းၽိုၼ်ဢိင်မႄးထတ်း