ဢေႇတီႇ (A.D) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ ပီ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၽႃႇသႃႇၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇယူႇရူဝ်းပႃႇ သေ လူင်းပေႃႇပဵၼ်မႃး။ လုၵ်ႉတီႈ ၽႃႇသႃႇလႅတ်ႇတိၼ်ႇ (Latin: anno Domini) (ဢမ်ႇၼၼ်) "Anno Domine" သေ လုင်းပဵၼ်မႃး တီႈပွင်ႇမၼ်းတႄႉပဵၼ်ဝႃႈ "ပီၼႂ်းၸဝ်ႈၶရိတ်ႉ" ၼႆယဝ်ႉ။။[1] ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇမႃးၸွမ်း ဝၢႆးၸဝ်ႈၶရိတ်ႉ ၵိူတ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ (ၶႂ်ႈငၢႆးမိူၼ်ၵၼ်တင်း ပီသႃႇသၼႃႇ ၽႃႇသႃႇပုတ်ႉထယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပီသႃႇသၼႃႇၼႆႉ တႄႇဢၢၼ်ႇ ဝၢႆးသေ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုတ်ႉထ ဢဝ်ပရိၼိပ်ႉပၢၼ်ႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း
  1. "Anno Domini". Merriam Webster Online Dictionary. Merriam-Webster. 2003. Retrieved 2011-10-04. Etymology: Medieval Latin, in the year of the Lord