ဢုပ်ႇၵုမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Questions

ထာမ် ။ ။Unicode တွၼ်ႈတႃႇ ၾူင်း တေႁဵတ်းႁိုဝ်လူတ်ႇဢဝ်၊ ၾွင်ႉဢၼ်ၸႂ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၼႆႉ ဢဝ်လႆႈတီႈလႂ်?
Where can I get font currently used in the Myanmar Wikipedia?
You can get Unicode 6.0 fonts from here: (Wikipedia:Font)
ထၢမ် ။ ။ လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလူလႆႈ။ တေလႆႈၸႂ်ႉ Font သင်။
I cannot read the content. Which font I should use?
တွပ်ႇ ။ ။ တီႈဢူၺ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇပႆႇမီးပိူင်ဢၼ်ၸွမ်း လၵ်းၸဵင်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးၼၼ်ႉၶႃႈၵႂႃႈ။ လူတ်ႇဢဝ် တီႈ SIL လႆႈယူႇၶႃႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး တွၼ်ႈတႃႇတူၺ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈလူဝ်ႇ Web browser ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းယူႇၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ Firefox 62.x ၼႆႉ သၢင်ႇထုၵ်ႇလိူဝ်သုတ်းယဝ်ႉ။ ၸၢင်ႈလူတ်ႇလူင်းဢဝ်လႆႈတီႈ [1] ၼၼ်ႉယူႇ။
It is clear that you need to install a true Myanmar Unicode Standard and use latest version of Firefox or IE. Please download Firefox from [2]. Unicode Standard fonts can be download free from 1. Padauk from SIL 2.Pyidaungsu 3.Others
Return to the project page "Questions".