ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈၵၢၼ်ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

လွင်ႈတွင်ႈထၢမ်မႄးထတ်း

မိူဝ်ႈပႆႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ထၢမ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လူတူၺ်း ၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ၵႆႉထုၵ်ႇထၢမ် ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

ပေႃးဢမ်ႇႁူႉၼႆၸိုင် ထၢမ်လႄႈ။

တွၼ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မႄးထတ်း

တႃႇတွင်ႈထၢမ်ၼိူဝ် လွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈမႄးထတ်း

ပေႃးႁၼ်ဝႃႈ လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈၽိတ်းဢိူဝ်ႈၼႆ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇထၢမ်သေ စာရေးသားပုံ မှားသည်ဟု ထင်ပါက မေးမြန်းရန်မလိုဘဲ မႄးထတ်းလႄႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် တႅမ်ႈသႂ်ႇဝႆႉ တီႈပိူင်ထၢၼ်ႈတႃႇဢုပ်ႇ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။