မူႇၵုၼ် ႁိူတ်ႉ လႄႈ မူႇၵုၼ် မႅၵ်ႇတေႃႇၼႄႇ

ၼႃႈလိၼ် မူႇၵုၼ် ႁိူတ်ႉ လႄႈ မႅၵ်ႇတေႃႇၼႄႇ
ISS018-E-038182 lrg.jpg
Satellite image of the southern tip of Heard Island. Cape Arkona is seen on the left side of the image, with Lied Glacier just above and Gotley Glacier just below. Big Ben Volcano and Mawson Peak are seen at the lower right side of the image.
Australia in its region (Heard Island and McDonald Islands special).svg
ပထဝီႇ
ဢွင်ႈတီႈ Indian Ocean
ၼႃႈသုင်ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်သုင်သုတ်း 2,745 m (9006 ft)
လွင်ႈၽွင်းငမ်း
Demographics
ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း Uninhabited
Criteria Natural: viii, ix
Reference 577
Inscription 1997 (21st session)
Area 658,903 ha

ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း