en ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢေႃႈ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ