ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ

ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Wikimedia project) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ် ၵၢၼ်ၵေႃႇငဝ်ႈ ဝီႇၶီႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ း[1] ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လႆႈတႄႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2003 တႄႇတင်ႈမႃးတီႈ ဝဵင်းသၼ်ႇၾရၢၼ်ႇသိတ်ႉၸ်ၵူဝ်ႇၸႄႈမိူင်းၵႄႇလ်ၽူဝ်းၼီးယႃး ၼၼ်ႉသေ လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်းၵေႃႉ ၸတ်းၵၢၼ်မၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈၾွင်ႇတေးသျိၼ်းသေ လႆႈၸတ်းၵၢၼ် ပရေႃးၵျႅတ်ႉတင်းၼမ် ၸိူဝ်းပဵၼ် သွပ်ႉၾ်ဝႄးလ်ၸႂ်ႉလႆႈလၢႆ လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပရေႃးၵျႅတ်ႉလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းလူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ

သဵၼ်ႈမၢႆမႄးထတ်း

လွင်ႈဢၼ်ၼႄဝႆႉတီႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼင်ႇၸွမ်း ၶပ်ႉမၢႆ Wikimedia SiteMatrix ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ႁဵင်းလိၵ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၶၢဝ်းပိုတ်ႇတၢင်ႇ ၶေႃႈၸႅင်ႈ Editions
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး wikipedia.org ၂၀၀၁-၀၁-၁၅ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၂၉၁ မဵဝ်း
ဝီႇၶီႇပပ်ႉသပ်း wiktionary.org ၂၀၀၂-၁၂-၁၂ ပပ်ႉသပ်း၊ ပၢႆးဝေႃးႁၢၼ်၊ တူၼ်ႈထႅဝ်မိူၼ်သဵင်ပႅၵ်ႇ လႄႈ လွင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၁၇၂ မဵဝ်း
ဝီႇၶီပပ်ႉ wikibooks.org ၂၀၀၃-၀၇-၁၀ ပပ်ႉတင်ႈႁဵၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးပႆႇၺႃႇ လႄႈ ၶိူင်ႈပူင်သွၼ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၁၂၁ မဵဝ်း
ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ wikinews.org ၂၀၀၄-၁၁-၀၈ ၶၢဝ်ႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၃၃ မဵဝ်း
ဝီႇၶီႇၽိုၼ်ဢိင် wikiquote.org ၂၀၀၃-၀၇-၁၀ လွင်ႈႁွမ်တွမ် ၶေႃႈဢိင်ဢၢင်ႈလွင်ႈလၢတ်ႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၈၉ မဵဝ်း
ဝီႇၶီႇငဝ်ႈငႃႇ wikisource.org ၂၀၀၃-၁၁-၂၃ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ တီႈၸူႉႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ လႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢိင်ႈဢၢင်ႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၆၅ မဵဝ်း
ဝီႇၶီႇၸၼ်ႉၸွမ် wikiversity.org ၂၀၀၆-၀၈-၁၅ ပၢႆးပႆႇၺႃႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၁၅ မဵဝ်း
ဝီႇၶီႇၵူႈမိုဝ်းဢွၵ်ႇတၢင်း wikivoyage.org ၂၀၀၆-၁၂-၁၀
(ၼင်ႇ ပရေႃးၵျႅတ်ႉ WMF ၂၀၁၃-၀၁-၁၅)
ၵူႈမိုဝ်းဢွၵ်ႇတၢင်း ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၁၇ မဵဝ်း
Wikimedia Commons commons.wikimedia.org ၂၀၀၄-၀၉-၀၇ ဢွင်ႈတီႈႁွမ်တွမ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ သဵင်၊ ငဝ်းတူင်ႉလႄႈ မီႇတီႇယႃႇၵူႈထၢၼ်ႈ ၁ (multilingual)
Wikimedia Incubator incubator.wikimedia.org ၂၀၀၆-၀၆-၀၂ ဢွင်ႈတီႈ တွၼ်ႈတႃႇၸၢမ်းႁဵတ်း ပရေႃးၵျႅတ်ႉတႃႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉထႃႈၼၼ်ႉ ၁ (multilingual)
Meta-Wiki meta.wikimedia.org ၂၀၀၁-၁၁-၀၉ ၵၢင်ၵႅၼ် ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၁ (multilingual)
ဝီႇၶီႇၸိူဝ်ႉၽၼ်း species.wikimedia.org ၂၀၀၄-၀၉-၁၄ ၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်း ပၢႆးမီးၸႂ် ၁ (multilingual)
ဝီႇၶီႇတေႇတႃႇ wikidata.org ၂၀၁၂-၁၀-၃၀ ၵၢၼ်ၵေႃႇငဝ်ႈ ပိုၼ်ႉႁူႉ ၁ (multilingual)
ဝီႇၶီႇမေးၼီးယႃး wikimania.wikimedia.org ၂၀၀၅-၀၈-၀၄ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ပၢင်ၵုမ် ဝီႇၶီႇမေးၼီးယႃး ၼိုင်ႈပီ 1 ပွၵ်ႈ


ပရေႃးၵျႅတ်ႉသွပ်ႉၾ်ဝႄးလ် လႄႈ ပရေႃးၵျႅတ်ႉၽၢႆႇလင် တၢင်ႇၸိူဝ်းမႄးထတ်း


တႃႇတူၺ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းမႄးထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင်မႄးထတ်း

  1. ပရေႃးၵျႅတ်ႉႁဝ်းၶႃႈ. ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း. Retrieved on ၂၀၁၃-၀၉-၀၁