Ancestral taxa
Domain: Eukaryota  [Taxonomy; မႄးထတ်း]
(unranked): Unikonta  [Taxonomy; မႄးထတ်း]

တီႇဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃႈၼႆႉ ပႆႇမီးပွင်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း Unikont ၼႆႉၶႃႈ။ ၸွႆႈထႅမ် ၶူင်သၢင်ႈတႅမ်ႈပၼ်လႆႈယူႇၶႃႈ။ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တူၺ်းယူႇၼၼ်ႉ မၼ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈၸႅၵ်ႇမဵဝ်းၸိူဝ်ႉ ပၢႆးသၢႆႊ ႁင်း Unikont ၶႃႈ။ Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Eukaryota [Taxonomy; edit]
Rank: unranked (ၼႄဝႆႉၼင်ႇ (unranked) ယဝ်ႉ)
Link: Unikont|Unikonta(ၵွင်ႉသိုပ်ႇဝႆႉ ၸူး Unikont ယဝ်ႉ)
Extinct: no
Always displayed: no
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: