တုၺ်ႉတႃႇ (မၢၼ်ႈ: တွစ်တာ)၊ (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Twitter) ၼႆႉ ပဵၼ်ၵွင်ႉသၢၼ်တူင်ႇၵူၼ်း လႄႈၶၢဝ်ႇ ဢွၼ်ႇလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းတၢင်ႇမၢႆၽၢဝ်ဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ပေႃးတေႁဵတ်း တုၺ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၼႆ မၵ်းၶၢၼ်းဝႆႉ တႃႇႁႂ်ႈပေႃႉသႂ်ႇလႆႈ တူဝ်လိၵ်ႈ ၁၄၀ တူၺ်းၵူၺ်းသေတႃႉ ထိုင်မႃး လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ၇ ဝၼ်း ပီ ၂၀၁၇ ၼႆ လိူဝ်သေ ၽႃႇသႃႇၵျပၢၼ်ႇၽႃႇသႃႇၶႄႇၽႃႇသႃႇၵူဝ်းရီးယႃး ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိူဝ်းလိူဝ်ပၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ တေႃထိုင် ၂၈၀ ပဵၼ်သွင်ပုၼ်ႈသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈတႅမ်ႈတၢင်ႇလႆႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈပွတ်းဢွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇတၢင်ႇ မၢႆၽၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်တေၶဝ်ႈလူတူၺ်းလႆႈၵူၺ်း။ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ၊ ဢႅပ်ႉမူဝ်ႇလ်ပၢႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး ပိူင်သူင်ႇလိၵ်ႈပွတ်း သေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ တုၺ်ႉတႃႇယူႇ။[6] လုမ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇတုၺ်ႉတႃႇၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ သႅၼ်ႇၽရၢၼ်ႇၸိတ်ႇသ်ၵူဝ်ႇ၊ ၵႄႇလီႇၽူဝ်းၼီးယႃး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ တီႈၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇပတ်ႉပိုၼ်ႉၼႆႉ မီးဝႆႉ လုမ်းၽႄ ၼမ်လိူဝ် ၂၅ ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[7]

တုၺ်ႉတႃႇ
Twitter bird logo 2012.svg
လိူင်ႈမဵဝ်း ၵဵဝ်ႇၵူၼ်းတင်းၼမ်
တႄႈတင်ႈ မၢၶျ်ႉ 21, 2006; 15 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (2006-03-21)
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ သႅၼ်ႇၽရၢၼ်ႇၸိတ်ႇသ်ၵူဝ်ႇ၊ ၵႄႇလီႇၽူဝ်းၼီးယႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ[1]
ၵူဝ်ဢေႃးတိၼဵတ်ႉ 37°46′36″N 122°25′00″W / 37.7768°N 122.4166°W / 37.7768; -122.4166ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 37°46′36″N 122°25′00″W / 37.7768°N 122.4166°W / 37.7768; -122.4166
ဢေႇရိယႃႇ ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ ပတ်ႉပိုၼ်ႉၵမ်ႇၽႃႇ
ၽူႈတႄႇတင်ႈ
ၽူႈလမ်ႇလွင်ႈ
ၼႃႈၵၢၼ် ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ
ငိုၼ်းၶဝ်ႈ Increase တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၂.၅၂ ပီႇလီႇယႅၼ်ႇ (၂၀၁၆)[2]
ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၃၈၆၀ (လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ ၂၀၁၆)[3]
ၶွမ်ႇပၼီႇ တႂ်ႈမိုဝ်း ဝၢႆး (Vine)
ၽႃႇရီႇၸၶူပ်ႉ (Periscope)
Alexa ၸၼ်ႉ Decrease ၁၆ [1] (ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပတ်ႉပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ၊ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၂၀၁၇)[4]
လိူင်ႈမဵဝ်းသၢႆႉ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ၵွင်ႉသၢၼ်တူင်ႇၵူၼ်းလႄႈ ၶၢဝ်ႇ
လွင်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင် တႃႇတၢင်ႇပူဝ်ႉၸ်၊ လူဝ်ႇ တႃႇၸွမ်းၶၢဝ်ႇ၊ တႃႇထုၵ်ႇၸွမ်းၶၢဝ်ႇ
ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တူင်ႉတိုၼ်ႇ ၃၁၃ လၢၼ်ႉ (လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ ၂၀၁၆)[5]
ၽႃႇသႃႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ ၵူႈမဵဝ်း (တင်းၼမ်)
ပီတႄႇပိုတ်ႇတၢင်ႇ ၵျူႇလၢႆႇ 15, 2006; 15 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (2006-07-15)
သၢႆငၢႆယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၶီးယူႇ

တုၺ်ႉတႃႇၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵျႅၵ်ႉ တႃႇသေး၊ ၼွၵ်ႉ ၵလႅတ်ႉၸ်၊ ပၸ်ႉ ၸတူင်း လႄႈ ဢီႇဝႅၼ်ႇ ဝီႇလႅၼ်ႇ ၶဝ် လႆႈၶူင်သၢင်ႈမႃးမိူဝ်ႈ ပီ ၂၀၀၆ လိူၼ်မၢတ်ႉၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃး လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ လႆႈတႄႇပိုတ်ႇတၢင်ႇၶိုၼ်ႈသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇပတ်ႉပိုၼ်ႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉမႃး ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈꧠႂၢင်ၶႂၢင်ယူႇယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃး ပီ ၂၀၁၂ ၊ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တုၺ်ႉတႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း ႑႐႐ လၢၼ်ႉၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇတုၺ်ႉ ႓႔႐ သေ၊[8] "တီႈပိူင်သွၵ်ႈႁႃ တုၺ်ႉတႃႇ" ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ လႆႈပၼ် ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ႑.႖ လၢၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။[9][10][11] ထိုင်ပီ 2013 မႃး တုၺ်ႉတႃႇၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢၼ်လႆႈပၼ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်လိူဝ်ႈပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵႃႈ ႑႐ ဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ပေႃးလႆႈတၢင်ႇမၢႆထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ် "ပိူင်သူင်ႇလိၵ်ႈပွတ်းဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ (SMS)" ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။[12][13] ထိုင်ပီ 2016၊ လိူၼ်မၢတ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတုၺ်ႉတႃႇၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃးထိုင် ႓႑႐ လၢၼ်ႉယဝ်ႉ။[5] ပီ 2016၊ ဝၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၼၼ် ၼႄလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လၵ်းထၢၼ် ငဝ်ႈငႃႇ ၶေႃႈမုၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ (ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတုၺ်ႉတႃႇၶဝ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႑႐ ၸူဝ်ႈမူင်း တီႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼႃႈလိၼ်ပွၵ်းဢွၵ်ႇလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈတုၺ်ႉတင်းသဵၼ်ႈ ႔႐ လၢၼ်ႉ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[14] ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸၢႆးၸၢႆးၶမ်းလႅင် ဢိၵ်ႇပႃး ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸဝ်ႈၵၢၼ်၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်သေတႃႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉဢေႇယူႇ။

တႃႇတူၺ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းမႄးထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင်မႄးထတ်း

 1. About Twitter, Inc..
 2. Jeremy Quittner။ "Twitter Balance Sheet"၊ Google၊ October 3, 2013။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - November 14, 2013။ 
 3. Twitter Company Info. Twitter (February 6, 2015). Retrieved on May 2, 2014
 4. Twitter.com Site Info. Alexa Internet. Retrieved on February 1, 2017
 5. 5.0 5.1 About Twitter, Inc.. Twitter.
 6. "Twitter via SMS FAQ" Archived 2012-04-06 at the Wayback Machine. Retrieved April 13, 2012.
 7. "About Twitter" Retrieved April 24, 2014.
 8. Twitter (March 21, 2012). Twitter turns six. Twitter.
 9. Twitter Passed 500M Users In June 2012, 140M Of Them In US; Jakarta 'Biggest Tweeting' City. TechCrunch (July 30, 2012).
 10. Twitter Search Team (May 31, 2011). The Engineering Behind Twitter's New Search Experience. Twitter Engineering Blog. Twitter. Archived from the original on March 25, 2014။ Retrieved on June 7, 2014
 11. "Twitter turns six" Twitter.com, March 21, 2012. Retrieved December 18, 2012.
 12. Top Sites. Alexa Internet. Retrieved on May 13, 2013
 13. D'Monte, Leslie (April 29, 2009). Swine Flu's Tweet Tweet Causes Online Flutter. Business Standard. Retrieved on February 4, 2011။ “Also known as the 'SMS of the internet', Twitter is a free social networking service”
 14. For Election Day Influence, Twitter Ruled Social Media. The New York Times (November 8, 2016). Retrieved on November 20, 2016